Katkısıyla

Tanıtım

Çalıştayın amacı, geleceğin teknolojileri olarak görülen blokzincir ve akıllı sözleşmelerin nasıl anlaşılması gerektiğinin ve bu teknolojilerin özel hukuk açısından ne gibi sorunlar meydana getirdiğinin, Türk ve yabancı hukuk sistemlerindeki son gelişmeler ışığında değerlendirilmesini ve katılımcılar arasında bilgi alış verişinde bulunulmasını sağlamaktır.

Program

Saat AralığıAktivite
09:00 – 09:30Kayıt
09:30 – 10:00Açılış Konuşmaları
10:00 – 12:301.Oturum
12:30 – 14:00Yemek Arası
14:00 – 16:302. Oturum

1. Oturum

ModeratörProf. Dr. A. Lâle Sirmen
Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Türkiye
Konuşmacılar Prof. Dr. Rolf H. Weber
Zürih Üniversitesi, İsviçre
Akıllı Sözleşmeler İçin Yeni Hukuki Düzenlemeler Gerekli midir?

Prof. Dr. Larry DiMatteo
Florida Üniversitesi, ABD
Hukuk Teknolojileri Devrimi Çerçevesinde Akıllı Sözleşmeler

Florian Glatz
Bundesblock Kurucu ve Başkanı, Almanya
Blokzincir ve Akıllı Sözleşmeleri Anlamak

Dr. Mateja Durovic King’s College, İngiltere
Akıllı Sözleşmeler ve Geleneksel Sözleşme Hukuku

Soru-Cevap ve Değerlendirme

2. Oturum

ModeratörProf. Dr. Bilgin Tiryakioğlu
Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Türkiye
KonuşmacılarProf. Dr. Florian Möslein
Marburg Üniversitesi, Almanya
Şirketler Hukuku Açısından Akıllı Sözleşmeler

Prof. Dr. Martin Fries
LMU Münih, Almanya
Akıllı Sözleşmeler Ne Kadar Akıllıdır?

Doç. Dr. Mesut Serdar Çekin
Türk-Alman Üniversitesi, Türkiye
Token Ekosisteminin Borçlar Hukuku ve Eşya Hukuku
Açısından Değerlendirilmesi


Dr. Öğr. Üyesi Pınar Çağlayan Aksoy
Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Türkiye
Blokzincir, Akıllı Sözleşmeler ve Tüketicinin Korunması

Soru-Cevap ve Değerlendirme

Bilim Kurulu Üyeleri

 • Prof.Dr. Hüseyin Altaş (İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi)
 • Prof.Dr. Vedat Buz (Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
 • Prof.Dr. Şebnem Akipek Öcal (TED Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
 • Prof.Dr. Altay Güvenir (Bilkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi)
 • Dr. Öğretim Üyesi Elif Küzeci (Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

Düzenleme Kurulu Üyeleri

 • Prof. Dr. Osman Berat Gürzumar (Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
 • Doç. Dr. Hüseyin Can Aksoy (Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
 • Dr. Öğr. Üyesi Zehra Özkan Üner (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
 • Dr. Öğr. Üyesi Pınar Çağlayan Aksoy (Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

Purpose

The aim of the workshop is to understand how blockchain and smart contracts, which are seen as the technologies of the future, should be understood and what problems these technologies cause in terms of private law, in the light of the latest developments in Turkish and foreign legal systems and enhance exchange of information among the participants.

Programme

TimeActivity
09:00 – 09:30Registration
09:30 – 10:00Opening Speech
10:00 – 12:30Session 1
12:30 – 14:00Lunch Break
14:00 – 16:30Session 2

Session 1

ModeratorProf. Dr. A. Lâle Sirmen
Bilkent University Faculty of Law, Turkey
Speakers Prof. Dr. Rolf H. Weber
University of Zurich, Switzerland
Are New Legal Rules Needed for Smart Contracts?

Prof. Dr. Larry DiMatteo
University of Florida, USA
Smart Contracts in the Context of the Legal Tech Revolution

Florian Glatz
Bundesblock Founder and President, Germany
Blockchain and Smart Contracts: Understanding the Fundamentals

Dr. Mateja Durovic King’s College, United Kingdom
Smart contracts and Traditional Contract Law

Q & A

Session 2

ModeratorProf. Dr. Bilgin Tiryakioğlu
Bilkent University Faculty of Law, Turkey
SpeakersProf. Dr. Florian Möslein
Marburg University, Germany
Smart Contracts from a Company Law Perspective

Prof. Dr. Martin Fries
LMU Münich, Germany
How Smart are Smart Contracts?

Assoc. Prof. Dr. Mesut Serdar Çekin
Turkish-German University, Turkey
Evaluation of the Token Ecosystem from a Law of Obligations and Property Law Perspective

Dr. Pınar Çağlayan Aksoy
Bilkent University Faculty of Law, Turkey
Blockchain, Smart Contracts and Consumer Protection

Q & A

Scientific Board

 • Prof.Dr. Hüseyin Altaş (İstanbul Technical University Faculty of Management)
 • Prof.Dr. Vedat Buz (Bilkent University Faculty of Law)
 • Prof.Dr. Şebnem Akipek Öcal (TED University Faculty of Economics and Administrative Sciences)
 • Prof.Dr. Altay Güvenir (Bilkent University Faculty of Engineering)
 • Asst.Prof.Dr. Elif Küzeci (Bahçeşehir University Faculty of Law)

Organising Committee

 • Prof. Dr. Osman Berat Gürzumar (Bilkent University Faculty of Law)
 • Assoc.Prof. Dr. Hüseyin Can Aksoy (Bilkent University Faculty of Law)
 • Asst.Prof.Dr. Zehra Özkan Üner (Ankara University Faculty of Law)
 • Asst.Prof.Dr. Pınar Çağlayan Aksoy (Bilkent University Faculty of Law)